📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจรชั่วคราว 🚧 บนช่องจราจรของทางพิเศษเฉลิมมหานคร(ขาเข้า) ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2566 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจรชั่วคราว 🛣 บนช่องจราจรของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2566 🚧

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมมือกับ บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด โดยได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและทางเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน One Bangkok (EXAT Link) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิด ⛔ และ⚠️ เบี่ยงจราจรชั่วคราวบนช่องจราจรทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) จากบริเวณทางแยกต่างระดับคลองเตยถึงด่านลุมพินี และบนช่องจราจรทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร(ขาออก) จากบริเวณด่านลุมพินี ถึงด่านพระราม 4-2 เพื่อติดตั้งป้ายแนะนำจราจรบนถนนทางพิเศษ ที่ตำแหน่ง 6+900B, 6+220B, 6+120B, 6+020B และป้ายทางเข้าโครงการ วัน แบงค็อก และงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2566 เวลา 22.00 – 04.00 น.

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 061-825-9393 ตลอด 24 ชั่วโมง.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.