📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องไหล่ทางบริเวณหลังด่าน ฯ พระราม 4-2 ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567ตลอด 24 ชั่วโมง 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🛣 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องไหล่ทางบริเวณหลังด่าน ฯ พระราม 4 – 2 ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง 🚧

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการรื้อถอนกำแพงคอนกรีต และก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางพิเศษกับโครงการก่อสร้าง ONE Bangkok (EXAT Link) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางมุ่งหน้าพระราม 4 – ดินแดง) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิด ⛔ และ⚠️ เบี่ยงจราจรช่องไหล่ทางบริเวณหลังด่านฯ พระราม 4 – 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง  🚗  🚙

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางพิเศษทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ 062-582-2236 คุณสกานต์ ลิมปพัฒนานนท์ (วิศวกรโยธา)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.