📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ เบี่ยงจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2566 ⚠️ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่าน ฯ เทพารักษ์ 1 (ขาเข้า) 🚙 🚧

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรบน 🛣 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2566 ⚠️ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่าน ฯ เทพารักษ์ 1 (ขาเข้า) 🚙  🛣 

 

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์) บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่าน ฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) จึงมีความจำเป็นจะต้องจะ ⛔ ปิด และเบี่ยงจราจร 🚧 ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ปิด วันที่ปิด
ด่าน ฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) ช่อง 2 15 – 21 พ.ค.66
ด่าน ฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) ช่อง 5 20 – 28 พ.ค.66

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.