📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณสะพานพระราม 9 ⚠️ ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2567 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร 🛣 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณสะพานพระราม 9 ⚠️ ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2567 🚧 เพื่อดำเนินการปรับปรุงสีภายนอกเสาขึง (Pylon) 🚙 🚘 🚖

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท อิโนเว เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงสีภายนอกเสาขึง (Pylon) สะพานพระราม 9 จึงมีความจำเป็นจะต้องปิด ⛔ และ⚠️ เบี่ยงจราจรช่องทางขวา 1 ช่องจราจร ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ของสะพานพระราม 9 🛣 เพื่อเตรียมพื้นที่และติดตั้งนั่งร้านตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของทุกวัน

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางพิเศษทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ คุณสมบูรณ์ สะใบ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 08 2578 8087 ⛳️

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.