📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว⚠️ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566 🚙 🚧

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ⚠️ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 1  🚙 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566 🛣 

 

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เพียงพอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน โดยจะ⛔ ปิด 🚧 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 1 ช่องที่ 4, 3, 2, และ 1 ของด่านตามลำดับ ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ 081-846-0252 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.