📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรบน 🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า) ⚠️ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2565 และระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2566 🛑

📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า) 🛣 เพื่อปรับปรุงทางผิวจราจร 🚗 🚙 ⚠️ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2565 และระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2566

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด  ผู้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางผิวจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยการฉาบผิวทาง (Slurry Seal) ช่วง กม.0+500 – กม.20+000 ทุกช่องทางทั้ง 2 ทิศทาง บริษัทจะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า ) ช่วงหลังด่านบางนา (ขาเข้า) ช่อง 1 – 4 กม.6+000 – กม.3+000 ช่องทางซ้ายมุ่งหน้าลงบางนา โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

🎯 ช่วงที่ 1 ปิดเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 โดยปิดเบี่ยงการจราจรเฉพาะช่วงเวลา 🕙 22.00 – 🕟 04.30 น. ของทุกวัน

🎯 ช่วงที่ 2 ปิดเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โดยปิดเบี่ยงการจราจรเฉพาะช่วงเวลา 🕙 22.00 – 🕟 04.30 น. ของทุกวัน

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 📞 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. และ 📲 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.