📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ⚠️ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ 2 🚙 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 🚧

📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ 🚧 ช่องเก็บค่าผ่านทางชั่วคราว 🛣 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 4 (2) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.  ⚠️  🚙 

 

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน ⛔ ปิดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ 2 ช่องที่ 3, 2 และ 1 ตามลำดับ  🚧 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป ⚠️ 🚙

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ 08 8088 3163 หรือ 09 4491 9898

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.