📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ เบี่ยงจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 ⚠️ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) และด่านฯ เทพารักษ์ 3 (ทางออก) 🚙 🚧

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 จราจรบน 🛣 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ⚠️ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) และด่านฯ เทพารักษ์ 3 (ทางออก) 🚙 

 

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) และด่านฯ เทพารักษ์ 3 (ทางออก) จึงมีความจำเป็นจะต้อง ⛔ ปิด และ ⚠️ เบี่ยงจราจร  🚧 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องทางที่ปิด วันที่ปิด
ด่านฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) ช่อง 5 22 – 28 พ.ค. 2566
ด่านฯ เทพารักษ์ 3 (ทางออก) ช่อง 4 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2566

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.