🎗 กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม 🎗

🎗 กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม 🎗

🗓 วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) เวลา 18.00 น.  นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ชำนาญการ (ด้านนิติศาสตร์) เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลา VIP เขตบางเขน กรุงเทพฯ 🎗🎗

​กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.