ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/01/2021
การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ
Post Views: 242
06/01/2021
การซื้อป้ายบอกราคาค่าผ่านทาง (PFD Display Board) จำนวน ๒๐ บอร์ด
Post Views: 201
06/01/2021
การซื้อสายพานเครื่องจ่ายบัตร ATD ขนาด ๓๘๐ มม. จำนวน ๔๒๐ เส้น
Post Views: 199
06/01/2021
การซื้อไม้กั้นอัตโนมัติวงรี Easy Pass พร้อมนวมและบูช จำนวน ๕๐ ชุด
Post Views: 204
04/01/2021
การซื้อถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ขนาด ๙๐x๙๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๖ ตัว
Post Views: 174
30/12/2020
การซื้อ อุปกรณ์ตรวจจับรถของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด จำนวน ๒๐ ตัว และอุปกรณ์ตรวจจับรถของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ ตัว
Post Views: 209
29/12/2020
การซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 67 เครื่อง
Post Views: 210
28/12/2020
การจ้างบำรุงรักษาระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ (ระบบงานศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางพิเศษ)
Post Views: 211
28/12/2020
การซื้อ วัสดุไฟฟ้า รายการ FRAME OB ภาคส่ง กาญจนาภิเษก จำนวน ๒๐ ตัว และ FRAME OB ภาครับ กาญจนาภิเษก จำนวน ๒๐ ตัว
Post Views: 219
28/12/2020
การซื้อ โคมไฟส่องสว่าง Flood Light ๒๐๐ W.
Post Views: 189