ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มกราคม, 2021
การจ้างทำกิจกรรมสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Post Views: 152
7 มกราคม, 2021
การซื้อ เมนบอร์ดเลนส์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ MAINBOARD CCTV ชนิด DOME จำนวน ๑๐๐ ชิ้น
Post Views: 121
7 มกราคม, 2021
การซื้อ กรวยสีส้มมีแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ สูง ๘๐ ซม. จำนวน ๖๐๐ อัน
Post Views: 131
7 มกราคม, 2021
การซื้อ ชุดกระถางต้นไม้แนวตั้ง
Post Views: 145
6 มกราคม, 2021
การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ
Post Views: 132
6 มกราคม, 2021
การซื้อป้ายบอกราคาค่าผ่านทาง (PFD Display Board) จำนวน ๒๐ บอร์ด
Post Views: 123
6 มกราคม, 2021
การซื้อสายพานเครื่องจ่ายบัตร ATD ขนาด ๓๘๐ มม. จำนวน ๔๒๐ เส้น
Post Views: 126
6 มกราคม, 2021
การซื้อไม้กั้นอัตโนมัติวงรี Easy Pass พร้อมนวมและบูช จำนวน ๕๐ ชุด
Post Views: 132
4 มกราคม, 2021
การซื้อถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ขนาด ๙๐x๙๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๖ ตัว
Post Views: 116
30 ธันวาคม, 2020
การซื้อ อุปกรณ์ตรวจจับรถของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด จำนวน ๒๐ ตัว และอุปกรณ์ตรวจจับรถของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ ตัว
Post Views: 136