💥 เติมเงินหรือสมัคร Easy Pass จำนวน 1,000 บาท ณ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) รับฟรี !! กระเป๋าผ้ามัดย้อม 🛍️

🛣 🌟 💥 เติมเงินหรือสมัคร Easy Pass จำนวน 1,000 บาท ณ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) รับฟรี !! กระเป๋าผ้ามัดย้อม 🛍️ 💳 🚗

🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับธุรกิจเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตผ้ามัดย้อม อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราฎร์ธานี จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายให้กับชุมชน เพียงเติมเงินหรือสมัคร Easy Pass จำนวน 1,000 บาท ณ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) รับฟรี!! กระเป๋าผ้ามัดย้อม 🛍️ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) 😍 ✅

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.