💥 เติมเงิน Easy Pass 1,000 บาท รับฟรี !! กระเป๋ากระจูด 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กันยายน 2566 🛍️

🛣 🌟 💥 เติมเงิน Easy Pass จำนวน 1,000 บาท รับฟรี !! กระเป๋ากระจูด 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กันยายน 🛍️ 💳 🚗

🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับธุรกิจเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตกระเป๋ากระจูด ชุมชนบ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายให้กับเกษตรกร 🥰 เพียงเติมเงินหรือสมัคร Easy Pass จำนวน 1,000 บาท ณ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 🛍️ รับฟรี!! กระเป๋ากระจูด 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กันยายน 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) 😍 ✅

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.