🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิค สำหรับโครงการสะพานสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง แห่งที่ 2 และคณะผู้บริหาร Public Works Department (Malaysia) 🏗️

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิค สำหรับโครงการสะพานสุไหงโก-ลก – รันเตาปันยัง แห่งที่ 2 และคณะผู้บริหาร Public Works Department (Malaysia) 🏗️

🗓️ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ดนัย เรืองสอน วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง คณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิค สำหรับโครงการสะพานสุไหงโก-ลก – รันเตาปันยัง แห่งที่ 2 และคณะผู้บริหาร Public Works Department (Malaysia) จำนวน 29 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 (สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
📍 ในการนี้ นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ นายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0307 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
🔖 สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ นายศุภพัฒน์ มหาดไทย หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 2 กองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ นำเสนอข้อมูลโครงการฯ และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ บรรยายข้อมูลการออกแบบสะพานขึง และควบคุมงานก่อสร้าง 🏗️ จากนั้น นำเยี่ยมชมสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 🌉 โดย 👷‍♂️ นายพัทธพล ปรีหะจินดา วิศวกร 6 แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 1 กองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ 🏗️ 🎯 🚙
📷 ขอบคุณภาพบางส่วนจากเพจ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 3

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.