🚩 รองปลัดกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสาร่วงหล่นในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 🚨

🚩 รองปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสาร่วงหล่น ในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพระราม 2 🏗️ 🚨

🗓️ วันนี้ (17 ธันวาคม 2566) เวลา 10.30 น. นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง (คณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่กระทรวงคมนาคม) พร้อมนายชวเลิศ เลิศชวนะกุล วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง (กรมทางหลวง) และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ถนนพระราม 2 ตรวจสอบบริเวณเกาะคู่ขนาน (ขาเข้า) บริเวณ กม.11+800 (ช่วงหน้า ถนนพระราม 2 ซอย 82) ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสาร่วงหล่น ทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

📍ในการนี้ 👷‍♂️ นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และนายพิศุทธิ์ ไวทยสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 4 กองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างกิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รายงานข้อมูลของอุบัติเหตุการให้ข้อมูลของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ การดำเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งตำรวจ กรมสวัสดิการ อัปเดตสถานะผู้บาดเจ็บ และการชดเชยเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บ และครอบครัวของผู้เสียชีวิต 🚨

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.