สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ กทพ. เพื่อนำไปประดิษฐานยังยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9

  🌉 สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ กทพ. เพื่อนำไปประดิษฐานยังยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ✨

🗓️ วันนี้ (9 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ กทพ. เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบนยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 พร้อมทั้งทรงกำหนดฤกษ์จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชฯ

✨ โดย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นำคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ✨

🎯 ต่อจากนั้น จึงนำขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเดินทางกลับมายังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อนำเข้ามาประกอบพิธีสงฆ์ยังหอประชุม 0101

📍 ซึ่งนายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร  นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี  รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมในพิธีฯ

🌟 หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ นายสุรเชษฐ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ออกจากหอประชุม 0101 มายังหอพระ ทำการเวียนทักษิณาวรรต จำนวน 3 รอบ ก่อนนำพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบริเวณด้านหน้า พระพุทธโลกนาถศาสดา เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานบนยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 🌉 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ตามฤกษ์ที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานให้ในลำดับต่อไป ✨

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.