📈 กทพ. จัดสัมมนา 📊 หลักสูตร การเลือกแผนการลงทุน 💱💰ให้เหมาะสมกับวัย 💵

📈 กทพ. จัดสัมมนา 📊 หลักสูตร “การเลือกแผนการ💰 💵 ลงทุนให้เหมาะสมกับวัย” 💱

​ 💰 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดสัมมนา หลักสูตร “การเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัย” ให้กับสมาชิกกองทุน จำนวน 69 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ 🏝 โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 🏞 🏨

🌐 ในการนี้ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ในฐานะตำแหน่งประธานกรรมการกองทุน เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กทพ. เป็นประธานในการจัดสัมมนาในครั้งนี้

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.