🔴 กทพ. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 🔴

📣 🛣️ กทพ. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ⛳️

 

🗓️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของภาคเอกชน ภายใต้โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 0101 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสามารถรับชมผ่าน 🔴 Live Facebook การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

✅ สำหรับการจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะมีกิจกรรมการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากภาคเอกชน นักลงทุน และบุคคลทั่วไป เพื่อประเมินความสนใจใน 25 พื้นที่ศักยภาพพร้อมพัฒนาเชิงพาณิชย์ ทั้งแปลงพื้นที่ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่ศักยภาพในเมือง พื้นที่ศักยภาพชานเมือง และพื้นที่เตรียมพร้อมรองรับสู่การติดตั้ง EV Station ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขอรับเอกสารและข้อมูลได้ที่ https://survey.zohopublic.com/zs/SZCNp2 และติดต่อสอบถามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการ คุณมัลลิกา สุขหอม โทรศัพท์ 092 328 2249 🌟 📌 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารและข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566⛳️

5กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.