🤵🏻 รองผู้ว่าการ กทพ. นำคณะตรวจเยี่ยม 🏢 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) การประชุม APEC 2022 ของ กทพ. 🛣

🤵🏻 รองผู้ว่าการ กทพ. นำคณะตรวจเยี่ยม 🏢 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) การประชุม APEC 2022 ของ กทพ. 🛣

​ 🗓 วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2565) 🤵🏻 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ 👷 นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฝ่ายควบคุมการจราจร และฝ่ายบำรุงรักษา 🏢 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) การประชุม APEC 2022 และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย การเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 🛣 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 ณ 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) ชั้น 22 รวมถึงได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EXAT Call Center 1543 บริเวณชั้น 5 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.