⛔ 💳 วิธีการยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass 💳 ⛔️ ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ครบชุดส่งคืน กทพ. จะทำการคืนเงินให้เจ้าของบัญชีผ่านบัญชีธนาคาร (กรณีมีเงินคงเหลือ) ภายใน 20 วันทำการ

 ⛔️ 💳 วิธีการยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass
ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ครบชุดส่งคืน กทพ. จะทำการคืนเงินให้เจ้าของบัญชีผ่านบัญชีธนาคาร
(กรณีมีเงินคงเหลือ) ภายใน 20 วันทำการ

🔴 หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าอุปกรณ์ 330 บาท (OBU จำนวน 300 บาท และบัตร Smart Card 30 บาท)

✳️ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ข้อ 4 ✴️

🗂️ เอกสารประกอบการยกเลิกบัตร 📑
🙎‍♀️บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเจ้าของบัตร
2. อุปกรณ์ครบชุด Easy Pass + Smart Card

👮‍♂️นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 1 ท่าน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีบริษัท
4. อุปกรณ์ครบชุด Easy Pass + Smart Card

🌆 สามารถยกเลิกบัตร Easy Pass ได้ 3 ช่องทาง 📥

1️⃣  อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 05.00 – 22.00 น.

2️⃣ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 14.30 น. 📞 02-558-9800 ต่อ 10700-09

3️⃣ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  ในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 15.30 น. (ในกรณีทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงิน เวลา 09.00 – 14.30 น.) 📞 02-558-9800 ต่อ 28754-55

🗨 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร EXAT Call Center 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.