🚩🚗 โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 🎯 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 🚗 🚒 🚐 ⛳️

🚩🚗โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 🎯 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 🚗 🚒 🚐 ⛳️

#นวัตกรรมการเดินสู่อนาคต
#ครบรอบ50ปีexat
#อัพเดทเรื่องราวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.