27/11/2017
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย […]
10/11/2017
กทพ. บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอสมุดศิริราช โรงพยาบาลศิริราช พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธ […]