10/03/2017
กทพ. จะทำการขนส่ง I-Girder ( คานรูปตัว I ) เพื่องานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง […]