18/05/2016
แถลงการณ์ สร.กทพ. เรื่องข้อพิพาทค่าผ่านทาง ปี ๔๖ (ฉบับที่ ๑)
หลังจากอนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินให้ กทพ. เป็นฝ่ายแพ้ ต้องจ่ายเงินให้ BEM ๘,๑๐๐ ล้านบาท จากกรณีที่ กทพ […]