13/01/2023
📢 กทพ. ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร ⚠️ เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🚗 🚙 🚧 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวั […]
06/03/2019
กทพ. ปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ด่านฯ ปากน้ำ 3 ทางออก 3
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท โกลเบิล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมริ์ส จำกั […]