28/05/2022
กทพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและการสอบหลักสูตร Low code platform โดยสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล
  ⭐️ กทพ. จัดพิธีมอบ 📃 ประกาศนียบัตรบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและการสอบหลักสูตร Low code platform โดยส […]