📢 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass 📋 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ไม่ควรให้เหลือยอดเงินสำรองต่ำกว่า 200 บาท 💵💰

📢  กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ไม่ควรให้เหลือยอดเงินสำรองต่ำกว่า 200 บาท 💳

​​
📣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass หมั่นตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass โดยไม่ควรให้ยอดเงินสำรองเหลือต่ำกว่า 200 บาท เพราะอาจเกิดปัญหายอดเงินคงเหลือไม่พอชำระค่าผ่านทาง หากวิ่งใช้งานเชื่อมต่อบนทางพิเศษหลายระบบที่ต้องเสียค่าผ่านทางจำนวนมาก อาจทำให้ยอดเงินในบัตรไม่เพียงพอต่อการชำระค่าผ่านทางที่ด่านฯ ทางออก ทำให้ไม้กั้นไม่เปิด และส่งผลให้การจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง 🚗 🚙

📊 จากสถิติพบว่ามีผู้ใช้ทางที่มียอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ต่ำกว่า 200 บาท มีจำนวนมากถึงร้อยละ 46.73 ของผู้ที่ใช้บัตร Easy Pass ทั้งหมด  ดังนั้น กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass เติมเงินสำรองค่าผ่านทางในบัตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยไม่ควรให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 200 บาท 📌

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.