การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๔ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564

Comments are closed.