การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564

Comments are closed.