🏣 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์แนะนำระบบและวิธีการใช้งาน 🗂 ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรนิกส์ หรือ E-Portfolio 📂💼 📁

🏣 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์แนะนำระบบและวิธีการใช้งาน 🗂ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรนิกส์ 📂 หรือ 💼 E-Portfolio 📁

   🏣 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาเเละเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรนิกส์ หรือ 🗂 E-Portfolio เพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัติด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังมีระบบช่วยสร้างเรซูเม่แบบอัตโนมัติ มีระบบจับคู่งานกับสถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การมีงานทำ ใช้ได้ทั้งนักศึกษา และบุคลากร
ชมคลิปแนะนำระบบและวิธีการใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=Rss2i33uqDw
เข้าสู่ระบบ https://eportfolio.tpqi.go.th/auth/login  มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

Comments are closed.