UPDATE การปิดพื้นที่เบี่ยงจราจรบริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร ขาเข้า ขาออก และบริเวณด่านพระราม 3 ทางพิเศษศรีรัช “ตั้งแต่บัดนี้ถึง สิ้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2564”

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.