🚩 รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 🌟 🚗 🚙

🚩 รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 🌟 🌟 🚗 🚙

🗓️ วันนี้ (2 มกราคม 2567) เวลา 16.30 น. นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร นางสาววิภาภรณ์ ชุนหะวัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน หน่วยบริการประชาชน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ของประชาชน พร้อมทั้งมอบขนม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง 🛍️

🎯โดยก่อนหน้านี้ ในเวลา 15.00 น. นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ที่ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา และนายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ ศราคนี หัวหน้าแผนกกู้ภัย 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกู้ภัย ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ที่ด่านฯ บางนา ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🚗  🚙  ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.