🏢 กทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมและดูงาน 🚥 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🏢

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🏢

​ 🗓 วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 15.00 น. นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ บริษัท เอ็กซ์โปอินเตอร์ จำกัด The Audio Visual and Integrated Experience Association (AVIXATM) และ Infocomm Asia Pte Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) เข้าเยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดการ Single Command ของ 🚥 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.