🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 🎉

🎊 🎋 🚩 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 🎉

🚩 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 80 คน ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢 🎯 ในการนี้ นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0307อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

📍 การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร กทพ. ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ดังนี้
🧑🏽‍💻 นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 👨‍🏫 นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับ
👩‍💻 นางสาว ทักษิณา กรไกร รักษาการหัวหน้าแผนกวิจัยและนวัตกรรม กองวิจัยและนวัตกรรม บรรยายเรื่อง “ระบบจราจรอัจฉริยะ กทพ. (EXAT-ITS)”
👨‍💻 นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 กองสื่อสารบรรยายเรื่อง “ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (EXAT Traffic Management Center:ETM)
👉 จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) และพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum) นำเยี่ยมชมโดย นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 🔆

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.