🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 🏗️

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 🏗️

🗓️ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 0303 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ในงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และโครงการก่อสร้างในอนาคต ของ กทพ.  👷‍♂️ ในการนี้ นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) 🏗️ 🎯 🚙

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.