🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท MEX ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ 🚗

🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท MEX ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ 🎋🌟

🗓️เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการ (การเงิน บัญชี และพัฒนาธุรกิจ) นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการ (บริหาร) นายพิทยา ธนวณิชย์กุล รองผู้ว่าการ (ดิจิทัล) และนายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) ให้การต้อนรับ Mr.Nobuhiro MAEDA ประธานกรรมการบริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท MEX ประกอบด้วย Mr. Hirofumi Shingaki ตำแหน่ง Director of Engineering Consultants Department, Mr. Toshiaki Chiba ตำแหน่ง Senior Manager of Engineer Consultants Division, Dr. Hiroshi Warita ตำแหน่ง Director of Bangkok Representative Office, Dr. Eakarat Witchukreangkrai ตำแหน่ง Deputy Director of Bangkok Representative Office และ Mr. Makoto Omori ตำแหน่ง Deputy Director of Bangkok Representative Office ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢 🎯 ในการนี้ นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล ผู้อำนวยการกองวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายดิจิทัล 1 รวมถึงผู้บริหารและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย
📌 จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center: ETM Center) โดยมี นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสาร ฝ่ายควบคุมจราจร ให้การต้อนรับ นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูล รวมทั้งได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ กทพ. (EXAT Museum) โดยมี นางระวีวรรณ อัศดาชาตรีกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูล 📊
🌟 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารจากบริษัท MEX ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 โครงการก่อสร้างสะพานทางพิเศษ พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) โดยมี นายจารุพงศ์ จิตรประเวศน์ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา, นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล ผู้อำนวยการกองวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการทางพิเศษที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย ⛳️
กองสื่อสารองค์กร  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.