🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 🚗

🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 🎋🌟

🗓️ วันนี้ (29 มกราคม 2567) เวลา 09.00 – 12.00 น. นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
📍 ในการนี้ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากรบรรยาย และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 0302 ชั้น 3 รวมถึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
✅ โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ที่ได้มาตรฐาน สามารถบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสำนักงานสลากฯ มีความยินดีที่ได้มารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ในครั้งนี้

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.