🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย 🎉

🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย 📻 🎉

 

🗓️ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย 📻 🔖 ในการนี้ กทพ. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์และสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีคุณสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ⛳️


กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.