กทพ. ขยายขอบเขตระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 เข้าสู่ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) พร้อมรับมอบใบรับรองจากผู้ตรวจประเมิน

วันนี้ (9 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2301 สำนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร
นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยvพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานในพิธีและเป็นตัวแทน กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015
ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษและการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ที่ กทพ. ได้ขยายขอบเขตการบริหารงานคุณภาพด้านบริการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 21 ด่านฯ

ในปีแรกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำทางพิเศษเฉลิมมหานครเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ด้านบริการ ISO 9000
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 และต่อมาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 กทพ. ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 1994
ฉบับแรก จากนั้น กทพ. ได้ดำเนินการรักษาระบบฯ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
เวอร์ชันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน กทพ. ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพด้านบริการ หรือ ISO 9001 : 2015 ไปใช้ใน
ทุกด่านเก็บค่าผ่านทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ และในปีนี้ กทพ. จึงได้นำทางพิเศษกาญจนาภิเษก v(บางพลี-สุขสวัสดิ์) vเข้าสู่ระบบ
บริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 อีกสายทางหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ซึ่งผลการตรวจ
ประเมินระบบบริหารคุณภาพฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบความไม่สอดคล้องหลัก (Major-Nonconformity) หรือความ
ไม่สอดคล้องเล็กน้อย (Minor-Nonconformity)

 

 

 

Comments are closed.