กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช

วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช ซอยสุขุมวิท ๔๘/๑ (สะพานพระโขนง) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณเขตทางพิเศษเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วย

กทพ. ได้นำทางพิเศษฉลองรัชเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100 สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อมทีมสร้างสถานการณ์ จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้อาคารไม้ในพื้นที่ฝึกซ้อม แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านประสบเหตุได้แจ้งอาสาป้องกันอัคคีภัยชุมชน เข้าดับเพลิงในเบื้องต้น และแจ้งเหตุไปยังสถานีดับเพลิงในพื้นที่ รวมถึงแจ้งเหตุไปที่ EXAT Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้อยู่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช บริเวณซอยสุขุมวิท ๔๘/๑ (สะพานพระโขนง) เมื่อพนักงานสื่อสารได้รับแจ้ง จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยไปทำการตรวจสอบเหตุพร้อมแจ้งรถดับเพลิง รถยก รถบรรทุกน้ำของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว เมื่อรถกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ พนักงานกู้ภัยนำถังดับเพลิงชนิดโฟมทำการฉีดดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารไม้และรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมทราบในระหว่างการรอการสนับสนุนพนักงานกู้ภัยพยายามควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายออกไป รถดับเพลิง รถยก รถสไลด์ และรถบรรทุกน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ พนักงานกู้ภัยในรถดับเพลิงร่วมกันทำการดับเพลิง และสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

 

แชร์

Comments are closed.