กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานเขต องค์กรอิสระ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๓ อาคาร A ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษไปยังทิศตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร การเดินทาง และการขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาค ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยโครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ) ของกรมทางหลวง ที่ กม. ๑๓+๐๐๐ ของถนนพระรามที่ ๒ โดยโครงการเป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๓ ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ ๒ จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนขวาบริเวณโค้งทางแยกต่างระดับดาวคะนองเพื่อไปซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานครไปจนถึงช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ ขนาด ๘ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๔ ช่องจราจร) ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม ๙ จากนั้นแนวเส้นทางจะข้ามถนนพระรามที่ ๓ เพื่อไปต่อเชื่อมกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทาง ๑๘.๗ กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ ๕ เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงานของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของทุกภาคส่วน แล้วนำไปกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.