กทพ. จับมือ ธนาคารยูโอบี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการเติมเงิน บัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking และ UOB Mobile

กทพ. จับมือ ธนาคารยูโอบี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการเติมเงิน บัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking และ UOB Mobile

 

วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องสุรสักดิ์ ๒-๓  ชั้น ๑๑  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลงโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass สำหรับการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. และ นายปีเตอร์ ฟู มู ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งการลงนามดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้น

 

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ กทพ. ในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass โดยธนาคารฯ ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเชื่อมต่อระบบการเติมเงินของ กทพ. ได้สำเร็จ และสามารถผ่านเงื่อนไขการทดสอบระบบฯ ตามที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ ธนาคารฯ จึงมีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษและผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) และ UOB Mobile ในวันนี้ ทั้งนี้ กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System : ETC) ตั้งแต่ปี 2553 โดยในช่วงแรกผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินสำรองฯ ได้ที่หน่วยงานของ กทพ. เท่านั้น ต่อมาในปี ๒๕๕๔ กทพ. ได้เปิดให้บริการเติมเงินสำรองบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ผ่านหน่วยงานภายนอกได้เป็นครั้งแรก และจากนั้นมา กทพ. ก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นผู้ให้บริการรับเติมเงินบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ATM, Mobile Application, Internet, จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส, การใช้บริการผ่านบัตร VISA เป็นต้น โดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นับเป็นพันธมิตรรายล่าสุดที่ได้ให้ความร่วมมือกับ กทพ. ในโครงการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) โดยให้บริการเติมเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ UOB Personal Inter Banking และ UOB Mobile ซึ่งจะเป็นอีกสองช่องทางที่ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) จะสามารถได้รับความสะดวกและเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะกับความต้องการ

“ปัจจุบัน กทพ. มีสมาชิกบัตรอัตโนมัติ เป็นจำนวน ๑,๐๗๕,๒๒๒ บัตร มีสัดส่วนการเติมเงินระหว่าง กทพ. กับผู้ให้บริการภายนอกเป็นอัตราร้อยละ ๖๕:๓๕ มียอดการเติมเงินในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๕.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นยอดเติมเงินเฉลี่ย ๒๑.๘๔ ล้านบาทต่อวัน โดยที่ กทพ. มีความพยายามที่จะหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) และลดความคับคั่งของการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อันเกิดจากการเติมเงินที่ช่องทางและที่อาคารด่าน” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

ภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ และกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.