กทพ. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมอุโมงค์ลม ที่จะใช้ในการทดสอบสะพานในโครงการ ทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

กทพ. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมอุโมงค์ลม ที่จะใช้ในการทดสอบสะพานในโครงการ ทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

 

    วันนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมอุโมงค์ลมที่จะใช้ในการทดสอบ เพื่อออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ คู่ขนานกับสะพานพระราม ๙ เดิม ตามโครงการทางพิเศษฯ สายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นอุโมงค์ลมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในการนี้ พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในการเยี่ยมชมด้วย

 

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยเผยว่า งานออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จะมีการทดสอบเสถียรภาพการรับแรงลมของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ตัวใหม่ โดยจะมีแบบจำลองที่จำลองทั้งสะพานพระราม ๙ เดิม และสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ตัวใหม่ที่จะก่อสร้างในโครงการฯ เพื่อทดสอบว่าสะพานทั้งสองนั้นจะมีพฤติกรรมการรับแรงลมอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนั้นจะนำมาใช้ในการออกแบบสะพานคู่ขนานตามโครงการฯ โดยคาดว่าจะดำเนินการทดสอบอุโมงค์ลมได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และจะดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 

แชร์

Comments are closed.