กทพ. มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก และสภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคเฉพาะทางเด็ก จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี แพทย์หญิงขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ และกรรมการมูลนิธิสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ เช่น เก้าอี้ไฟฟ้าเข้ารับการบริจาคเคลื่อนที่ เข็มเจาะโลหิต และอุปกรณ์ทางเคมีเพื่อตรวจโลหิต จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี นางสาวกมลวรรณ ศรีช่วย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๒ อาคาร ๒ ชั้น ๓ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.