กทพ. รวมพลังซื้อข้าว ช่วยชาวนาไทย

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการรับมอบข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% จากจังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า ๒.๖ ตัน โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยชาวนา เดินทางมาส่งมอบข้าวสารที่ซื้อจากสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด (ผ่านสหกรณ์ของจังหวัด) ณ บริเวณหน้าอาคาร ๒ สำนักงาน กทพ. จตุจักร


ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.