กทพ. รับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เข้ารับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษและการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของ กทพ. ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในการตรวจฯ ทั้งนี้ กทพ. จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และให้ผู้ใช้ทางเกิดความประทับใจมากที่สุด

Comments are closed.