กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยสถาบันฯ ได้ให้การรับรองระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวในรายละเอียดว่า คณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบให้ กทพ. นำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 มาดำเนินการในทางพิเศษฉลองรัช (ช่วงเอกมัย-รามอินทรา) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ต่อมา กทพ. ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของระบบฯ ไปดำเนินการในทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของระบบฯ ไปดำเนินการในทางพิเศษฉลองรัชตลอดแนวสายทางตั้งแต่ด่านฯ จตุโชติ ถึงด่านฯ อาจณรงค์ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ปัจจุบัน กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอบข่ายการให้บริการและการบำรุงรักษาของทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ซ่อมบำรุง ครอบคลุมพื้นที่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๔ ด่าน และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี ๒๐ ด่าน เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินกิจการให้บริการทางพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง และ กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานตามบทบาทหน้าที่ และ ภารกิจให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อไป” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.