กทพ. ลงนามสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า ซีทีบี และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ (งานโยธา)

วันนี้ (29 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับกิจการร่วมค้า ซีทีบี และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (งานโยธา) โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. Mr. Shuai Lihua ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไชน่าฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด นายกิจจา หอรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพากร จำกัด และ นายวิชัย นพสุวรรณวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2ในปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่องการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(ThailandFuture Fund : TFFIF) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเห็นชอบโครงสร้างรูปแบบกองทุนเพื่อระดมทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน2560 อนุมัติให้ กทพ. ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ในวันนี้

“งานก่อสร้างโครงการฯ นี้ แบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา คือสัญญาที่ 1 ถึงสัญญาที่ 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บ ค่าผ่านทางฯ ซึ่งสัญญาที่ 2 ที่ได้มีการลงนามในวันนี้เป็นการดำเนินการบนถนนพระราม 2 โดยเริ่มต้นจาก กม.ที่ 6+400 ถึง กม.ที่ 11+700 ของโครงการ หรือ กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 6+600 ของถนนพระราม 2 ระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางยกระดับ ทางขึ้น-ลง ที่กลับรถ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ด่านจ่ายบัตรค่าผ่านทาง และอาคารด่านฯ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ของโครงการฯ ซึ่งกิจการร่วมค้า ซีทีบี เป็นผู้ที่ชนะการเสนอราคาการประกวดราคานานาชาติ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,440,001,181.87 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,170 วัน” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

แชร์

Comments are closed.