กทพ. ลงนามในสัญญาจ้าง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข เป็นผู้ว่าการ ลำดับที่ 15

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานจตุจักร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระหว่าง นายสุรงค์ บูลกุล ประธาน กรรมการ กทพ. กับ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข อดีตรองผู้ว่าการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ซึ่งนายสุรเชษฐ์ฯ นับเป็นผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ 15 และเป็นผู้ว่าการฯ คนนอกคนแรกที่มาจากการสรรหา

นายสุรเชษฐ์ฯ เปิดเผยว่า งานเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ก็คือการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยการยกไม้กั้น การแก้ไขปัญหาสัญญาของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก อีก 3 สัญญาที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาเริ่มก่อสร้างได้ รวมถึง จะผลักดันเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 และโครงการทางพิเศษ บูรพาวิถีเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ฯลฯ ตลอดจนการหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้ กทพ. โดยการขยายโครงข่ายทางพิเศษ การลดรายจ่ายในด้านต่าง ๆ การพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ในเชิงพาณิชย์จากพื้นที่ในเขตทางพิเศษหรือพื้นที่ว่างเปล่าของ กทพ.

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ปัจจุบันอายุ 49 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง) Lamar University, Texas, USA และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านโครงสร้าง) Texas Tech University, USA ผลงานที่สำคัญในอดีตคือ การออกแบบ Launching Girder ทางพิเศษสายบูรพาวิถี และออกแบบทางวิ่งทางพิเศษสายศรีรัช ช่วง Sector D ในปัจจุบัน

Comments are closed.