กทพ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)

กทพ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียม

ผ่านทางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)


  🎯  วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 14.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระหว่าง กรมทางหลวง  กรมการขนส่งทางบก  และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

  📌  ในการนี้ กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง จึงบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้ทางที่ไม่ชำระค่าผ่านทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

#อัปเดตเรื่องราวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Comments are closed.